arrow

 

Wijkgezondheidscentrum Zuidrand vzw is een multidisciplinaire groepspraktijk waar alle bewoners van het Kiel en het Valaar zich kunnen inschrijven om op consultatie te komen bij onze huisartsen, verpleegkundige of maatschappelijk werker.  

 

Ons centrum werkt forfaitair, dit wil zeggen dat de patiënt zelf niet moet betalen voor een medisch consult. Het is de mutualiteit die een vast maandelijks bedrag per ingeschreven patiënt aan het centrum betaalt. Ook de inschrijving is kosteloos.

 

Wij bieden medische en verpleegkundige zorgen. We hebben ook een sociaal assistent in huis. Waar nodig verwijzen we patiënten door naar de gespecialiseerde hulpverlening (medische specialisten, ziekenhuizen, centra voor algemeen welzijnswerk, ocmw,...)

 

Daarnaast willen we ook voorkomen dat mensen ziek worden. Hiervoor organiseren we preventieve activiteiten. We streven ernaar om de bewoners van het Kiel en het Valaar gezond te maken en dat ook zo te houden.

 

Maak online een afspraak
25.03.2020

OOK IN CORONA-TIJDEN ZIJN WE BEREIKBAAR

We vragen je alleen om niet zomaar langs te komen maar TELEFONISCH met ons contact te nemen. (03/237.13.72)
 
17.03.2020

DENK JE HET CORONA-VIRUS TE HEBBEN?

TELEFONEER naar het wgc op 03/237.13.72 . Kom NIET naar de huisarts. Volg de link voor duidelijke instructies.
16.03.2020

WACHTPOST

De wachtpost is op dit moment alleen bereikbaar op afspraak! Bel 03/ 828.09.09 (vrijdagavond 19 h tot maandagochtend 8 h)
12.03.2020

LAATSTE CORONA NIEUWS - KOM NIET NAAR HET WGC

Hoest je of heb je keelklachten of neusklachten? BEL dan naar het wijkgezondheidscentrum (03/237.13.72) VERMIJD om onmiddellijk naar het wgc te komen.
02.03.2020

Handhygiëne - Corona

Allerbelangrijkst is om voldoende de handen te wassen: voor en na toiletbezoek, voor en na het eten. Water en zeep zijn in principe voldoende. Droog je handen bij voorkeur af met papieren handdoekjes, gooi deze weg in een afsluitbare vuilnisbak.