arrow

 

Wijkgezondheidscentrum Zuidrand vzw is een multidisciplinaire groepspraktijk waar alle bewoners van het Kiel en het Valaar zich kunnen inschrijven om op consultatie te komen bij onze huisartsen, verpleegkundige of maatschappelijk werker.  

 

Ons centrum werkt forfaitair, dit wil zeggen dat de patiënt zelf niet moet betalen voor een medisch consult. Het is de mutualiteit die een vast maandelijks bedrag per ingeschreven patiënt aan het centrum betaalt. Ook de inschrijving is kosteloos.

 

Wij bieden medische en verpleegkundige zorgen. We hebben ook een sociaal assistent in huis. Waar nodig verwijzen we patiënten door naar de gespecialiseerde hulpverlening (medische specialisten, ziekenhuizen, centra voor algemeen welzijnswerk, ocmw,...)

 

Daarnaast willen we ook voorkomen dat mensen ziek worden. Hiervoor organiseren we preventieve activiteiten. We streven ernaar om de bewoners van het Kiel en het Valaar gezond te maken en dat ook zo te houden.

 

Maak online een afspraak
10.04.2019

paasmaandag

Maandag 22 april zijn we gesloten (paasmaandag). Zoals gewoonlijk kan u die dag terecht voor uw noodzakelijke medische zorgen op de wachtpost. De contactgegevens van de wachtpost staan onder de snelkoppeling.
12.03.2018

Vacatures

Het team is al aardig volledig maar enkele plaatsen zijn nog vrij... klik op de knop om te ontdekken of jij diegene kan zijn zijn om de ploeg te versterken!
03.01.2019

Inschrijvingen

Het wijkgezondheidscentrum wordt erg druk bezocht. Daarom kunnen we op dit moment geen nieuwe inschrijvingen doen. Voor familieleden van ingeschreven patiŽnten die op hetzelfde adres wonen maken we een uitzondering.
 
12.04.2018

Maak je afspraak via de site

Nog te weinig mensen boeken hun afspraak via de website. Dit is nochthans de meest handige en meest snelle manier om een afspraak te boeken bij de arts van jouw keuze en op het moment van jouw keuze.