arrow
 1. Wie kan zich inschrijven?
 2. Hoe moet ik mij inschrijven?
 3. Wat is de voorwaarde voor inschrijving?
 4. Kan ik mij uitschrijven als ik wil?
 5. Hoe worden kinderen van gescheiden ouders ingeschreven?
 6. Wat zijn de gevolgen voor de familie van ingeschreven patiënten?
 7. Moet ik mij voor arts en verpleging samen inschrijven?
 8. Wat als ik verhuis?
 9. Wat als ik na ontslag uit het ziekenhuis nog nazorg nodig heb van een verpleegkundige?
 10. Wat gebeurt er met mijn medisch dossier als ik mij inschrijf in het wijkgezondheidscentrum?
 11. Als ik ingeschreven ben in het wijkgezondheidscentrum, kan de thuisverplegingsdienst dan nog komen?
 12. Kan ik een huisbezoek vragen?
 13. Wat moet ik doen als ik 's avonds, 's nachts of in het weekend een huisarts nodig heb?
 14. Wat als ik dringend een huisarts nodig heb op vakantie?
 15. Kan ik nu gratis medicatie krijgen?
 16. Wat als ik reeds ingeschreven ben in een wijkgezondheidscentrum?
 17. Krijg ik altijd dezelfde huisarts?
 18. Mag ik een specialist raadplegen zonder eerst bij de huisarts geweest te zijn?
 19. Wordt mijn ziekteverzekering duurder als ik patiënt ben van een wijkgezondheidscentrum? Behoud ik de andere voordelen van de ziekteverzekering?
 20. Doet elke mutualiteit mee aan dit inschrijvingssysteem?
 21. Als de patiënten niets betalen, waar haalt het wijkgezondheidscentrum zijn middelen dan?
 22. Wat als ik niet tevreden ben

1. Wie kan zich inschrijven?

Alle inwoners van het Kiel (2020) en het Valaar (deel van 2610) zijn welkom. In de stratenlijst vindt u een overzicht van alle straten. Indien uw straat opgenomen is in de lijst kan u zich inschrijven in Wgc Zuidrand.

2. Hoe moet ik mij inschrijven?

  

 

Wanneer u zich wil inschrijven, contacteert u tijdens de openingsuren het centrum. Hiervoor komt u langs aan het onthaal of maakt u telefonisch een afspraak. 

 

Vervolgens krijgt u de nodige informatie over de werking van het centrum en kunt u met een medewerker spreken. Hier wordt allles in detail uitgelegd. Ook de praktische inschrijving kan dan plaatsvinden. Hiervoor hebben wij uw identiteitskaart nodig.

 

 Na de inschrijving kunt u op consultatie bij de dokter of verpleegkundige.

De arts zal met uw toestemming uw medisch dossier opvragen bij uw vorige huisarts. 

 

Personen vanaf 14 jaar kunnen zich zelfstandig inschrijven. Kinderen onder de 14 moeten vergezeld zijn van een ouder. Ook bij de medische consultaties dient de ouder aanwezig te zijn. 

Iedereen die zich wil inschrijven moet zelf langskomen. 

 

De inschrijving is in orde vanaf de eerste dag van de volgende maand.

3. Wat is de voorwaarde voor inschrijving?

Als u zich wenst in te schrijven bent u akkoord om in het forfaitair systeem te stappen en verklaart u steeds op het centrum beroep te doen als u een dokter of verpleegkundige nodig hebt. De patiënt moet geen prestatiebriefje meer inwisselen bij de mutualiteit. Hij dient wel in orde te zijn met de mutualiteit. De wet van 14 juli 1994 voorziet in de mogelijkheid om via een abonnementssysteem betaald te worden voor zorgen door de huisarts of de verpleegkundige. Hiervoor ontvangt het wijkgezondheidscentrum maandelijks een vast bedrag voor alle ingeschreven patiënten. Dit bedrag komt overeen met wat de ziekteverzekering gemiddeld maandelijks terugbetaalt aan patiënten voor de zorgverlening door huisartsen en verpleegkundigen, rekening houdend met hun verzekeringsstatuut.

4. Kan ik mij uitschrijven als ik wil?

Jazeker, uitschrijven is altijd mogelijk. U komt langs aan het onthaal om de uitschrijving te ondertekenen of u stuurt een aangetekende brief. Het duurt één tot twee maanden voor u werkelijk uitgeschreven bent, omwille van de administratie met het ziekenfonds. Als uw uitschrijving wettelijk in orde is, krijgt u van het wijkgezondheidscentrum het uitschrijvingsblad mee, waarop staat vanaf wanneer de uitschrijving geldig is. Tot die datum moet u nog naar het wijkgezondheidscentrum komen. Daarna kan u elke huisarts of verpleegkundige raadplegen, zoals vroeger.

5. Hoe worden kinderen van gescheiden ouders ingeschreven?

Kinderen van gescheiden ouders kunnen ingeschreven worden als ze op het ziekenboekje staan van de ouder die zich inschrijft.

6. Wat zijn de gevolgen voor de familie van ingeschreven patiënten?

Een partner heeft de vrije keuze om zich in te schrijven. Indien hij dit wenst dient hij zichzelf in te schrijven. Ook kinderen hebben de vrije keuze om zich in te schrijven. Kinderen ouder dan 14 jaar kunnen zich zelf inschrijven. Kinderen jonger dan 14 jaar worden door de ouders ingeschreven.

7. Moet ik mij voor arts en verpleging samen inschrijven?

Inderdaad, u kan niet voor één of twee disciplines inschrijven, het moet voor alle twee samen.

8. Wat als ik verhuis?

Als u binnen ons werkingsgebied verhuist geeft u gewoon het nieuwe adres door aan het onthaal. Verhuist u naar een plaats buiten ons werkingsgebied dan moet u dit onmiddellijk melden aan het onthaal zodat u zich kan uitschrijven.

9. Wat als ik na ontslag uit het ziekenhuis nog nazorg nodig heb van een verpleegkundige?

Tijdens de opname zegt u tegen de hoofdverpleegkundige of arts van het ziekenhuis dat u ingeschreven bent in het wijkgezondheidscentrum. Zij kunnen dan een verwijsbrief meegeven. U kan best het wijkgezondheidscentrum zo snel mogelijk verwittigen zodat wij met de nazorg kunnen beginnen.

10. Wat gebeurt er met mijn medisch dossier als ik mij inschrijf in het wijkgezondheidscentrum?

U kan bij de arts van het wijkgezondheidscentrum een papier ondertekenen waarmee u toelating geeft om uw medisch dossier op te vragen bij de vroegere huisarts, indien u dit wenst. De vlotste manier is dat u zelf het dossier opvraagt bij die arts.

11. Als ik ingeschreven ben in het wijkgezondheidscentrum, kan de thuisverplegingsdienst dan nog komen?

Neen, zodra u ingeschreven bent moet u beroep doen op de verpleging van het wijkgezondheidscentrum. U kan dan ook thuis verzorgd worden.

12. Kan ik een huisbezoek vragen?

Ja, de huisarts kan aan huis komen in noodzakelijke gevallen.

Wij vragen om in de mate van het mogelijke zelf naar het centrum te komen.

 

13. Wat moet ik doen als ik 's avonds, 's nachts of in het weekend een huisarts nodig heb?

 

Hebt u een dokter nodig op de uren dat het wijkgezondheidscentrum gesloten is: 

In de week 's avonds (maandag tot en met donderdag) van 19.00u tot 07.00u:

Bel dan 03/237.13.72 U komt dan in ons centrum terecht. Ons antwoordapparaat   

verwijst u naar onze arts van wacht.

Voor een arts in het weekend belt u 03/828.09.09. U komt dan op de wachtpost van ons gebied terecht. De arts van wacht zal u dan verderhelpen. 

 

14. Wat als ik dringend een huisarts nodig heb op vakantie?

Als u op vakantie bent in België kan u ter plekke een huisarts raadplegen. Met het briefje van die arts komt u achteraf naar het wijkgezondheidscentrum en wij betalen u het terugbetalingstarief terug. Wanneer u in het buitenland op vakantie gaat, verwittigt u op voorhand uw ziekenfonds. Bij een consultatie betaalt u de dokter en krijgt u een prestatiebriefje dat u bezorgt aan de mutualiteit. Het ziekenfonds betaalt u de kosten terug als hier rond een afspraak bestaat tussen het land en België (de E 111 regeling).

15. Kan ik nu gratis medicatie krijgen?

Neen, de inschrijving in het forfait geldt alleen voor de huisarts en de verpleging. Voor uw medicatie, raadpleging bij de tandarts, specialist of bij een ziekenhuisopname verandert er niets. Voor medisch of verpleegkundig materiaal kunnen we een kleine bijdrage vragen.

16. Wat als ik reeds ingeschreven ben in een wijkgezondheidscentrum?

U mag in geen twee wijkgezondheidscentra terzelfdertijd ingeschreven zijn. U moet dus kiezen en vooraleer u zich kan inschrijven moet u eerst een bewijs van uitschrijven van het andere WGC hebben.

17. Krijg ik altijd dezelfde huisarts?

U kan bij verschillende huisartsen terecht, want wij werken met één medisch dossier en zijn dus allemaal op de hoogte van uw gezondheid. Tijdens de vrije raadpleging komt u bij de huisarts terecht die van permanentie is, zodat u niet altijd dezelfde arts krijgt. U kan ook een afspraak maken op een moment dat de arts die u wil spreken, raadpleging houdt. Het is dus geen nadeel om verschillende artsen te zien.

18. Mag ik een specialist raadplegen zonder eerst bij de huisarts geweest te zijn?

In principe mag u dit doen, maar wij vragen om toch eerst onze huisarts te contacteren. U kan dan met de huisarts overleggen of een consultatie bij de specialist nodig is. Als de consultatie bij de specialist noodzakelijk is krijgt u een verwijsbrief van de huisarts mee met alle nodige gegevens. Op die manier kan u één maal per jaar en per specialist een verhoogde terugbetaling krijgen van de mutualiteit. Uw huisarts geeft u hiervoor een formulier mee. Het wijkgezondheidscentrum krijgt een brief terug van de specialist. Zo blijven de huisartsen in het centrum op de hoogte van uw gezondheidstoestand.

19. Wordt mijn ziekteverzekering duurder als ik patiënt ben van een wijkgezondheidscentrum? Behoud ik de andere voordelen van de ziekteverzekering?

U hoeft geen extra bijdrage te betalen aan uw mutualiteit. Uw ziekteverzekering blijft tussenkomen in de kosten van de apotheek, specialist, tandarts, ... en u geniet verder van alle voordelen.

20. Doet elke mutualiteit mee aan dit inschrijvingssysteem?

Ja, het is wettelijk voorzien dat elke mutualiteit meewerkt.

21. Als de patiënten niets betalen, waar haalt het wijkgezondheidscentrum zijn middelen dan?

Het wijkgezondheidscentrum ontvangt iedere maand, voor elke patiënt die zich ingeschreven heeft, een vaste vergoeding van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dit is wat wij noemen het "forfaitair systeem".

22.Wat als ik niet tevreden ben?

We hebben een procedure voor patiënten met klachten: U maakt een afspraak voor een gesprek met de coördinator. Tijdens dit gesprek luistert de verantwoordelijke van het centrum naar je opmerking. Naderhand zal op de wekelijkse vergadering de klacht besproken worden en brengt de coördinator je terug op de hoogte over het gevolg dat eraan gegeven zal worden.